Jānis Balodis

mācītājs
Dzimšanas datums: 27.02.1973Licencēts par sludinātāju: 10.06.2007Ordinēts par mācītāju: 09.12.2012
+371 29478479