Savienības nams - 30 gadi kopš atgriešanās

Ievietots: 07.11.2022 / LBDS ziņas

 

Mūsu Savienības nama vēsture ir cieši savijusies ar mūsu tautas vēstures ceļiem. Šajā gadā ar pateicību atskatījāmies uz Savienības nama pamatakmens likšanas 90. gadadienu. Sākoties Otrajam pasaules karam, padomju okupācijas vara 1941. gadā Savienības namu atņēma. Uz īsu brīdi kara gados izdevās Savienības namu atgūt un 1942. gadā pat noturēt draudžu Kongresu, taču 1945. gadā Savienības nams atkal nonāca padomju okupācijas varas rokās. Šogad aprit 30 gadi, kopš Savienības nams tika atgūts. Taču notikumi 1992. gadā nemaz nerisinājās tik vienkārši un pašsaprotami. Savienības nama atgūšana prasīja daudz pūļu un prasmīgas rīcības. Rūpīgu izpēti un atskatu par Savienības nama atgūšanu sniedz Alvils Sausiņš darbā “Latvijas Baptistu draudžu Savienības nams”. Sadaļā “Divreiz izdzīti, divreiz atgriežamies” varam lasīt atskatu uz šiem notikumiem, kuri atgādina, ka Dieva vadība un svētība nama atgūšanā ir gājusi roku rokā ar prasmīgu, izlēmīgu, neatlaidīgu LBDS vadītāju darbu.

Cita starpā lasāms: “Bija pagājuši 50 nebrīves gadi. Ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarāciju 1990. gada 4. maijā sākās ceļš uz patiesu neatkarību un taisnīgiem likumiem savā valstī. Nu varēja cerēt, ka sāks īstenoties arī sapnis, par ko daudzi bija domājuši un lūguši, garajos okupācijas gados noraugoties uz Lāčplēša ielu 37 – kaut reiz varētu atkal atgūt mūsu Savienības namu.

Ceļš uz Savienības nama tapšanu kādreiz sākās ar Garīgā semināra direktora J. A. Freija uzdrīkstēšanos. Interesanti, ka arī pie nama atgūšanas lielākie nopelni bija atjaunotā LBDS Teoloģiskā semināra direktoram Ilmāram Hiršam.

1990. gada 17. septembrī I. Hiršs rakstīja vēstuli Jaunatnes teātra direktoram S. Gudzukam par to, ka saskaņā ar likumu par denacionalizāciju LBDS ir likumīgas tiesības uz telpām Lāčplēša ielā 37 un tās nav nododamas citu juridisko personu rīcībā. Tā bija pirmā vēstule no diezgan garās sarakstes ar dažādām institūcijām. Šajā laikā LBDS griezās arī pie baptistiem ASV ar lūgumu palīdzēt. LR Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Gorbunovs saņēma vēstules no ASV Kongresa locekļiem un no Vispasaules Baptistu savienības ar lūgumu risināt LBDS īpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem.

Bet 1992.  gada martā tika gatavots Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums, ka uz 3 gadiem tiek apturēta dažu objektu denacionalizācija, tai skaitā, Jaunatnes teātra telpas Lāčplēša ielā 37. Lēmumā tika minēts, ka līdz 1995. gada 1. janvārim jāatrisina minēto objektu izvietošana citās pilsētas ēkās.

1992. gada 18. martā notika LR Augstākās Padomes plenārsēde, kurā tika pieņemts likums “Par īpašumu atpakaļatdošanu reliģiskajām organizācijām”. Sēdē piedalījās reliģisko konfesiju pārstāvji. I. Hiršs prasmīgi izmantoja iespēju pieteikties debatēs un argumentēti pamatoja nepieciešamību svītrot Savienības namu no to objektu saraksta, kuriem denacionalizācija tiek atlikta. Tas tiešām arī tika izdarīts.

Ilgi gaidītās Dieva žēlastības dienas bija pienākušas. 1992. gada 14. septembrī Savienības kanceleja varēja pārcelties no Mateja baznīcas uz Savienības namu. 6. oktobrī tur pārcēlās arī žurnālu “Labā Vēsts” un “Baptistu Draudzēm” redakcija.

 Pateicības dievkalpojums 1992. gada 7. novembrī

1992. gada 7. novembrī, sestdienā, plkst. 13 Savienības nams atkal vērās dievlūdzējiem, notika pateicības dievkalpojums sakarā ar nama atgūšanu. Dziedāja apvienots Rīgas draudžu koris. Atskatu Savienības nama pagātnē sniedza Modris Ginters. Bīskaps Jānis Eisāns svētrunā aicināja šajā namā atjaunot: 1) draudzi, 2) bībeliski kristīgu mācību centru un 3) kristīgu izdevniecību un grāmatu veikalu. Teoloģiskā semināra direktors Ilmārs Hiršs paziņoja, ka iepriekšējā dienā Savienības padomes sēdē ir nolemts atjaunot Semināra draudzi ar Ilmāru Hiršu un Edgaru Godiņu kā garīdzniekiem, un aicināja pieteikties draudzē.”  

Lūkojoties nākotnē, mūsu uzdevums paliek nemainīgs – turpināt būt Kristus evaņģēlija vēstnešiem mūsu zemē. Lai Dievs svētī, ka šajā uzdevumā labi un atbildīgi lietojam Savienības nama plašās iespējas, apvienojot mūsu darba nozares un pulcinot kopā kopdarba norisēs! Savienības nams, tā arhitektoniskie risinājumi liecina par mūsu priekšgājēju ticības vērienu, redzējumu un cieņu, kura tika piešķirta garīgam darbam. Lai pateicība Dievam un katram, kurš šajos gados ir rūpējies un turpina rūpēties par to, lai nams pildītu tā nozīmīgo uzdevumu.


Lielā zāke no teātra zāles pārtop par dievkalpojuma zāli.

Ikviens, kuru interesē plašāks ieskats Savienības nama atgūšanas notikumos, ir aicināts izlasīt mācītāja Ilmāra Hirša rakstu 2005. gada Latvijas baptistu draudžu gadagrāmatā. Ticu un zinu, ka Savienības nama atgūšanas gadskārta ir nozīmīgs notikums mācītāja Ilmāra Hirša dzīvē, kas šogad sakrīt ar viņa dzīves apaļu jubileju, kura tiek svinēta šajās dienās. Daudz laimes un Dieva svētības jubilejā!

Oļegs Jermolājevs
LBDS mācītājs, kapelāns

← Citi raksti