Kongress 2021

DZIĻĀK UN PLAŠĀK

Zeme tiks piepildīta ar tā Kunga godību.
- Habakuka 2:14

Sestdien, 15. maijā, 9:30 šeit tiks translēta LBDS Kongresa svinīgā sēde.
Pieteikšanās ŠEIT