LBDS Kongress 2024

18. Maijs 2024 / LBDS notikumi

LBDS KONGRESS 2024
…topam pārveidoti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.
2. Korintiešiem 3:18

Sestdiena, 18. maijs, plkst. 10:00-16:00
Reģistrēšanās no plkst. 9:00

Rīgas Mateja baznīca, Matīsa iela 50b, Rīga

Kongresa darba forma – klātiene.
Kongresa 1. sēde ikvienam interesentam būs skatāma arī tiešsaistē LBDS Youtube kanālā.

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011 vai e-pastā uz adresi: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 15. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 22. aprīlim (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas: 

 

Līdz 22.04.2024.

Pēc
22.04.2024.

Rīgas draudzēm un draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 25

EUR 30

Pārējām draudzēm par 1 delegātu vai viesi

EUR 20

EUR 25

Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2024. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.

Laicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.
 

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem („Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā” – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji. (LBDS Satversme Nr.6.3.2.)

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS emeritētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.