LBDS Kongress 2022

21. Maijs 2022 / LBDS notikumi

Es un mans nams – mēs kalposim Kungam
Jozuas 24:15b

Sestdiena, 21. maijs, plkst. 10:00-16:00
Reģistrēšanās no plkst. 9:00
Rīgas Mateja baznīca, Matīsa iela 50b, Rīga

Kongresa darba forma – klātiene.
Kongresa 1. sēde ikvienam interesentam būs skatāma arī tiešsaistē LBDS Youtube kanālā.

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 14. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:
 

 

Līdz 30.04.2022.

Pēc 30.04.2022.

Rīgas draudzēm un draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 17

EUR 20

Pārējām draudzēm par 1 delegātu vai viesi

EUR 13

EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2022. gada 1. janvārī:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.

Laicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem („Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā’’ – Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji. (LBDS Satversme Nr.6.3.2.)

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS emeritētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-11:50 Pirmā sēde
Klātienē Kongresa delegātiem un viesiem

Tiešraide LBDS Youtube kanālā
Vada Mārtiņš Anševics

Svētbrīdis – vada Edgars Mažis
LBDS nozaru aktualitātes
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna

Kafijas pauze

12:10-16:00 Otrā sēde
Tikai klātienē Kongresa delegātiem un viesiem

Vada Mārcis Dejus

1. daļa
Kongresa atklāšana, konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS bīskapa kandidātu
LBDS bīskapa vēlēšanas aizklātā balsošanā
Nominācijas komisijas ziņojums par Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā
Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības 2021. gada pārskata un 2022. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Revīzijas kandidātiem
LBDS Revīzijas komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā

13:30-14:15 Pusdienas

2. daļa
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
Bīskapa, Padomes locekļu sveikšana
Bīskapa vietnieku apstiprināšana
Svētais Vakarēdiens
Kongresa noslēgums