LBDS Kongress 2021

15. Maijs 2021 plkst. 09:30 / LBDS notikumi

Norises vieta: Zoom un YouTube platforma
LBDS Kongress 2021

"Dziļāk un plašāk"
"Jo zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu."
 (Habakuka 2:14)
 

Sestdien, 15. maijā
Kongress notiks tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas.

1. DAĻA 9:30-11:30
Svinīgā daļa. 1. sēde. YouTube tiešsaiste. Vada Ainars Baštiks

Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Svētbrīdis
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Aizlūgums par LBDS emeritētiem garīdzniekiem
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi
Pieteikšanās - ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bez maksas.

Kongresa delegātu reģistrēšanās 11:30-12:00


2. DAĻA 12:00-14:00
Darba sēde. 2. sēde. Zoom platformā. Piedalās tikai delegāti.
Vada Pēteris Eisāns

Darba kārtība:
Sēdes atklāšana
Kongresa konstruēšanās (darba kārtības apstiprināšana)
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā
Revīzijas komisijas ziņojums
LBDS 2021. gada budžeta apstiprināšana
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi, informācija
Kongresa noslēgums
Break out rooms/mazās grupas lūgšanas

Darba sēdei dalībniekus piesaka draudzes zemāk aprakstītajā kārtībā, par katru darba sēdes dalībnieku tiek maksāta dalības maksa.

KONGRESA DELEGĀTI

LBDS Padome lēmusi, ka 2021. gada Kongresā kā delegāti piedalās:
- 1 cilvēks no katras draudzes, kam ir tiesības juridiski pārstāvēt draudzi; ja šis cilvēks kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Kongresā, draudze aicināta izvirzīt citu pārstāvi, šādā gadījumā atsūtot uz LBDS (pa pastu vai elektroniski) draudzes apliecinājumu, ka attiecīgā persona ir saņēmusi draudzes paraksttiesīgās personas, vai draudzes  Padomes  vai pilnsapulces pilnvarojumu.
- Garīdznieku brālības ordinēti garīdznieki, kuri kalpo LBDS draudzēs vai jaundibināmās draudzēs kā mācītāji vai sludinātāji;
- LBDS bīskaps, izpilddirektore, Padomes, Revīzijas, Mandātu un Nominācijas komisiju locekļi.

Kongresa delegātu saraksts (Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, draudze, statuss) jāiesniedz LBDS līdz 15. aprīlim. Draudze var izvēlēties vienu no delegātu saraksta iesniegšanas veidiem:
- aizpildot elektronisko delegātu pieteikšanas formu - ej.uz/DelegatiKongress2021
- iesūtot e-vēstulē uz adresi kanceleja@lbds.lv
- iesūtot pa pastu - LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011

Delegātiem tiks nosūtīta informācija par pieslēgšanās kārtību Kongresa norisei Zoom platformā un instruktāža par balsošanu.
Kongresa vajadzībām tiks izveidota delegātu WhatsApp grupa - ātrai saziņai ar delegātiem, kas darbosies tikai Kongresa norisas dienā.

DALĪBAS MAKSA par darba sēdes dalībniekiem

Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim, dalības maksa ir EUR 7.
Dalības maksa pēc 30. aprīļa - EUR 10.
Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB Banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa delegātu iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]