Latvijas Radio Svētrīts - Ainars Baštiks, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs

11. Oktobris 2020 / LBDS notikumi