LBDS baptistu draudžu 160 gadu svinību ekumēniskā dievkalpojuma tiešraide LTV1 no Mateja baznīcas

13. Septembris 2020 / LBDS notikumi