Latvijas Radio Svētrīts - Pēteris Tervits, Venstpils baptistu draudzes mācītājs

14. Jūnijs 2020 / LBDS notikumi