Dziesmu svētku ieskaņa Ventspilī

23. Maijs 2020 / LBDS notikumi

23. maijā plkst.17.00 Ventspils Baptistu draudzes koris kopā ar Latvijas Baptistu draudžu savienības Muzikālās kalpošanas apvienību piedāvā pirmo tiešraides Dziesmu svētku ieskaņas koncertu.
Lai radītu kopības sajūtu,
koncertā attālināti piedalīsies mūziķi no Rīgas Mateja draudzes, Jelgavas, Kuldīgas, Mežgalciema, Talsu, Brocēnu, Skrīveru un citām draudzēm.

Dziedāsim, klausīsimies Dieva vārdā, kopīgi lūgsim un slavēsim Dievu par šo īpašo iespēju - muzicēt katram savā mājā un savā pilsētā, bet vienlaikus visiem būt kopā.
Ar Dieva vārdu dalīsies mācītājs Ilmārs Hiršs, Pēteris Tervits.

Koncerta plānotais ilgums 1,5 stundas
Koncerts pieejams tiešsaistē www.vbd.lv un Ventspils Baptistu draudzes YouTube kanālā.