Tiešsaistes konference - Svētdienskola ārkārtas situācijā

7. Maijs 2020 / LBDS notikumi

Ceturtdiena, 7. maijs, 18:30-20:30
Svētdienskola – pieredze un iespējas ārkārtas situācijas laikā

- Draudžu pieredze;
- Zoom un citas iespējas;
- Interaktīva dalībnieku iesaiste tiešsaistes tikšanās laikā.

Pieteikšanās līdz: 1. maijam https://ej.uz/Zoom-svetdienskolai

Vada: Estere Roze
roze.estere@gmail.com