Tiešsaistes konference - māceklība "izkaisīšanas" laikā

6. Maijs 2020 / LBDS notikumi

Trīs trešdienu vakari – 6., 13., 20. maijs 18:00-20:00
Māceklība draudzē “izkaisīšanas” laikā

1.      Māceklības būtība un principi
- Kas ir māceklība?
- Aicinājums/Izaicinājums + Derība/Valstība
- Kairos aplis

2.      Mācekļu veidošana “izkaisīšanas” periodā
- Māceklības grupiņa + māceklības vieta
- Balanss starp augšu/iekšu/āru
- Balanss starp atpūtu un darbu

3.      Draudzes struktūra un māceklības kultūra
- 5 vadības sfēras
- Māceklības kultūras attīstīšana draudzē
- Māceklības kultūras attīstīšana pilsētā

Pieteikšanās līdz 1. maijam https://ej.uz/Zoom-macekliba

Vada: Dainis Pandars un Oskars Špickopfs
dainis.pandars@gmail.com