Latvijas Radio Svētrīts - Kaspars Šterns, LBDS bīskapas, Misijas baptistu draudzes mācītājs

12. Aprīlis 2020 / LBDS notikumi