Latvijas Radio Svētrīts - Ainars Baštiks, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs

12. Janvāris 2020 / LBDS notikumi