LBDS Kongress 2019

18. Maijs 2019 / LBDS notikumi

LBDS KONGRESS 2019

 Ceļā uz Mērķi

“… aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos  pretim mērķim, goda balvai- Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” ( Filipiešiem13:3)

Sestdien, 18. maijā, plkst. 10:00-17:00

Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Reģistrēšanās no plkst. 9:00

Kongresa sēdes no plkst. 10:00

Plkst. 15:30 BPI absolventu sveikšana, Svētais Vakarēdiens

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 18. martam.

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai

e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 17. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 10. maijam (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:

 

Līdz 10.05.2019.

Pēc 10.05.2019.

Rīgas draudzēm un  draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 17

EUR 20

Pārējām draudzēm par 1 delegātu vai viesi

EUR 13

EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita uz:

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Reģ. nr. 90000085765

SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai

Swedbanka LV11HABA0551025781934

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2019. gada 1. janvārī:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts; Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.

Latvijas Baptistu draudžu savienības Satversmes punkts Nr. 6.3.2. nosaka sekojošo:
‘’Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem garīdzniekiem
(‘’Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā’’- Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes mācītāji vai sludinātāji.’’


IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā garīdzniekus, kuri pašlaik nekalpo konkrētā draudzē, kā arī jaundibināmo draudžu pārstāvjus.