Dziesmu diena

1. Maijs 2019 / Svētdienskolu apvienība

Esiet mīļi aicināti būt kopā ar bērniem, lai gavilētu Dievam!