Latvijas Radio Svētrīts - Kaspars Šterns – LBDS bīskaps, Misijas baptistu draudzes mācītājs

10. Marts 2019 / LBDS notikumi