BPI "Restarts"

16.-19. Augusts 2018 / BPI

Lai turpinātu uzturēt un attīstīt savstarpēja atbalsta, atbildības un mentoringa kultūru BPI studentu un absolventu vidū, notiks sestais salidojums "Restarts".
Vieslektors Dr. Džons Van Epps (ASV), programmu "Love Thinks" autors un vairāku grāmatu autors, runās par to, kā mēs, cilvēki, veidojot attiecības, varam izprast viens otra vajadzības, ieraudzīt otra cilveka perspektīvu un līdz ar to veidot veselīgas attiecības.