LBDS Kongress un BPI izlaidums

19. Maijs 2018 / LBDS notikumi

LBDS KONGRESS 2018

“Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7)

Sestdien, 19. maijā, plkst. 9:00-17:30

Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Reģistrēšanās no plkst. 9:00

Kongresa sēdes no plkst. 10:00

Plkst. 16:00 dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta

Pastorālās kalpošanas programmas 8. izlaidums, kurā aicināts piedalīties ikviens.

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv.

DALĪBAS MAKSA

Veicot apmaksu līdz šī gada 10. maijam (datums, kad maksājums saņemts LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi sekojošas dalības maksas:

 

Līdz 10.05.2018.

Pēc 10.05.2018.

Rīgas draudzēm un  draudzēm 50 km rādiusā ap Rīgu par 1 delegātu vai viesi

EUR 17

EUR 20

Pārējām draudzēm par 1 delegātu vai viesi

EUR 13

EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita uz:

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Reģ. nr. 90000085765

SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai

Swedbanka LV11HABA0551025781934

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

 

Darba kārtība

10:00-12:30 Pirmā sēde. Vada Rīgas baptistu draudzes ''Mājvieta'' sludinātājs Kārlis Kārkliņš

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

Debates

12:30-13:30 Pauze

13:30-16:00 Otrā sēde. Vada LBDS Ārmisijas darba vadītājs, Madonas draudzes mācītājs Pēteris Eisāns

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS bīskapa kandidātu

Bīskapa kandidāta uzruna

LBDS bīskapa vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem

LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par nākošā Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

LBDS bīskapa, Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Balsojums par titula "LBDS bīskaps emeritus" piešķiršanu mācītājam Pēterim Sproģim

Informācija

16:00-17:30  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas 8. izlaidums, vada LBDS mācītājs Pēteris Sproģis