Ideju seminārs sievietēm

3. Marts 2018 / Sieviešu kalpošana

Mīļās sievietes, vai jūs jau zināt ko darīsiet marta pirmajā sestdienā?

Aicinām jūs laicīgi ieplānot 3.martu, lai izrautos no ikdienas un pavadot kopā brīnišķīgu sestdienu, domātu par mums - sievietēm. Kādas mūs ir radījis Dievs? Kā varam kopā augt Viņa līdzībā?  Kādas ir mūsu ilgas? Kur mēs katra meklējam savu piepildījumu? Kā mēs viena otru varam stiprināt un atbalstīt?

  • Ja Tu jau kādu laiku apsver iespēju uzsākt kādu kalpošanu sievietēm, bet nezini īsti ko darīt,
  • ja Tev izsīkušas idejas un vajadzīga jauna iedvesma,
  • ja Tu gribētu organizēt mazo grupu, bet nezini ko studēt,
  • ja Tu gribi uzzināt, kas notiek citās draudzēs un galu galā, ja ilgojies vienkārši pēc miera, lūgšanām un citāda sestdienas rīta, tad šis seminārs ir domāts tieši Tev!

Iedvesmojošas liecības un pieredzes stāsti, īpašas brokastis, lekcija par mums – sievietēm, aktivitātes mazajās grupās, sirsnīga iepazīšanās, kopīgas pusdienas, jaunu kontaktu veidošana, slava un pielūgsme, lūgšanas.

Ierašanās un reģistrācija no plkst. 9.30 – 10.00, pusdienas ēdīsim no plkst. 13.00 – 13.30, beigsim plkst. 16.00.

Piesakies līdz 23.februārim, rakstot – ska@lbds.lv
Dalības maksu 5 Eur,  lūgums pārskaitīt uz SKA kontu:
Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank
Konts LV78 HABA 0551 0257 81989

Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!

( 2.Pētera 3:18)