Svētdienskolu apvienības gadskārtējā konference un Timoteja skolas izlaidums

3. Februāris 2018 / Svētdienskolu apvienība

Pieteikšanās - http://ej.uz/SAkonference2018

Programmā:
- Pielūgsme un pateicības;
- SA Padomes locekļu apstiprināšana;
- LBDS Bīskapa Pētera Sproģa uzruna;
- Pusdienas;
- VBS programmas "MĀJAS" prezentācija.

Bīstieties To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas varenas lietas Viņš jums ir darījis. - 1. Samuela 12:24