Dr. Viljama Hoita lekcijas “PĀRMAIŅAS: PROCESS, PRINCIPI, PERSONĪBA”

24.-27. Aprīlis 2017 / BPI

BPI Pastorālās kalpošanas programma aicina uz
Dr. Viljama Hoita lekcijām “PĀRMAIŅAS: PROCESS, PRINCIPI, PERSONĪBA”

24.-27. aprīlī
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, BPI telpās


Pirmdiena, 24. aprīlis
Kā cilvēki mainās un reaģē uz pārmaiņām: būtiskākie aspekti
Otrdiena, 25. aprīlis
10 pārmaiņu vadības principi: ko es esmu iemācījies 50 kalpošanas gados
Trešdiena, 26. aprīlis.
Kā pašam sagatavoties pārmaiņu vadīšanai draudzē: emocionālās un garīgās izaugsmes loma
Ceturtdiena, 27. aprīlis
Nevis mode, bet Dieva vadība: kā saprast, kādas pārmaiņas nepieciešamas

Par pasniedzēju

Viljams (Bils) Hoits 20 gadus bijis baptistu draudžu mācītājs. Viņš ir
ieguvis doktora grādu Bēteles teoloģiskajā seminārā, kur arī strādājis kā
pasniedzējs 10 gadus. Tur viņš ir izveidojis vairākas apmācību
programmas. Pēdējos 20 gadus Viljams ir kalpojis kā mentors un koučs
esošajiem un topošajiem mācītājiem ASV Dievidrietumu baptistu
draudzēs. Viņš ir izveidojis organizāciju “NexStep Coaching and
Consulting” (www.nexstepcoaching.org). Tā veic draudžu veselības/
realitātes izvērtēšanu un palīdz izstrādāt draudžu tālākās attīstības un
izaugsmes stratēģiskos plānus. Kopš 2013. gada Viljams ir BPI
Pastorālās kalpošanas lektors, kā arī apmācījis un atbalsta BPI
Stratēģiskās kalpošanas centra komandu, kas veic draudžu izvērtēšanu,
mentorēšanu un apmāca draudžu padomes.

Pieteikšanās: zvanot uz mob. 27702028 (Nora Rautmane)