Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās Kalpošanas programmas semestra sākums

9. Janvāris 2017 / BPI