Global Leadership Summit (GLS) konference

12. Novembris 2016 / LBDS notikumi

GLS konference Latvijā notiek jau sesto gadu - un katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais. Draudžu vadītāji kļūst mērķtiecīgāki savā kalpošanā, mācītāji iegūst jaunu motivāciju sludināšanai, nolemjot nepadoties un turpināt savu kalpošanu jaunā kvalitātē. Uzņēmumu un organizāciju vadītāji arvien vairāk apzinās savu atbildību gan Dieva, gan apkārtējās sabiedrības priekšā.