ENTRUST seminārs

20.-23. Oktobris 2016 / Sieviešu kalpošana

ENRUST seminārs

– turpinās sieviešu apmācība padomdošanā (sadarbībā ar ENTRUST misijas lektorēm no ASV un Kanādas)