Cīruļu un Tukuma draudžu bērnu un draudžu sadraudzības nometne Cīruļos

19.-21. Augusts 2016 / Draudžu notikumi