Liepājas Nācaretes draudzei 21. gadasvētki

20. Decembris 2015 plkst. 10:30 / Draudžu notikumi

Draudzes bērnu darbu izstāde "Mana draudze" par godu draudzes 21. gadasvētkiem
plkst. 10:30           Draudzes 21. gadasvētku dievkalpojums

pēc dievkalpojuma Konfekšu paciņu/uzaicinājumu dāvināšana baznīcas apkārtnes iedzīvotājiem