Liepājas Ciānas draudzē diriģenta Jēkaba Sīmaņa pieminēšana

13. Decembris 2015 plkst. 11:00 / Draudžu notikumi

Svētdien, 13. decembrī, plkst. 11.00, Liepājas Ciānas draudzē pieminēs izcilo latviešu kultūras darbinieku, latviešu baptistu koru repertuāra nenogurstošo veidotāju, bijušo Jelgavas, Liepājas Nācaretes un Ciānas baptistu draudžu diriģentu Jēkabu Sīmani saistībā ar viņa 150-gadiem