Bāreņu svētdiena

1. Novembris 2015 / LBDS notikumi

Kas ir Bāreņu svētdiena?
Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas draudzes novembra pirmajā svētdienā draudzēs atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

INFORMĀCIJA BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORIEM
Ja esat pieteicies vai vēlaties koordinēt Bāreņu svētdienu savā draudzē, aicinām jūs uz
BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORU APMĀCĪBU
SESTDIEN, 2015. GADA 10. OKTOBRĪ PLKST. 11:00 MATEJA BAPTISTU DRAUDZES  "ZAĻAJĀ ZĀLĒ"  RĪGĀ, MATĪSA IELĀ 50B
SEMINĀRA IETVAROS:
Varēsiet gūt idejas, ko Bāreņu svētdienā darīt savā draudzē.
Saņemt dažādus informatīvus un izglītojošus materiālus, ko varēsiet lietot gan Bāreņu svētdienas dievkalpojumā, gan arī pēc tam.
Varēsiet gūt apmācību un atbildes, kā jūsu draudze var iesaistīties bāreņu kalpošanā un atbalstīt tos draudzes locekļus, kuri jau rūpējas par bērniem-bāreņiem.
Semināram pieteikties, zvanot pa telefonu 29112916, vai piesakoties Facebook Bāreņu svētdienas lapas pasākumā "Bāreņu svētdienas koordinatoru apmācība".

www.barenusvetdiena.lv