Svētdienskolu apvienības mācību-atpūtas nometne

23.-25. Oktobris 2015 / Svētdienskolu apvienība

Mācību-atpūtas nometne svētdienskolotājiem!

Kad rudens darbi dārzos būs pabeigti, aicinām svētdienskolotājus uz nometni „PATIESĪBAS DĀRZS” - mēs saņemsim, lai tālāk dotu, lūgsim, būsim kopā un vienatnē, iesim tālāk Dieva iepazīšanas ceļā un piedzīvosim Viņa mīlestību.

 

Gara auglis var augt tikai PATIESĪBAS DĀRZĀ.

Kas ir Gara auglis?
Kāds ir mans Patiesības dārzs?
Kā veidot Patiesības dārzu svētdienskolā?
Kāds ir patiesais skatījums uz manu kalpošanu?
Patiesība atbruņo vai atkailina?

Pieteikšanās ir jau sākusies!
Lūdzam pieteikties, izmantojot e-formu https://www.e-formas.lv/f/TCY293XGkENdXMvi.
Lūgums ņemt vērā, ka daļēja dalība nometnē nav iespējama.