Seminārs "Meklēšanā...vīri"

9. Maijs 2015 plkst. 09:30 / LBDS notikumi

Latvijas Bībeles Centrs, potāls viriem.lv sadarbībā ar organizāciju Christian Vision for Men (Kristīgā vīzija vīriem, Anglija) šī gada 9.maijā aicina uz semināru par tēmu, kā aizsniegt vīrus un palīdzēt viņiem uzsākt un iet ticības ceļu. Seminārs ir paredzēts gan vīriešiem, gan sievietēm.

Šis seminārs ir kā turpinājums iepriekšējam semināram, kas notika pagājušā gada oktobrī. Šoreiz mēs vēlamies šajā svarīgajā darbā aicināt un iesaistīt arī sievietes.

Semināra tēmas būs:

 • Vīriešu lomas Latvijā - sociālvēsturiskais skatījums
 • Kāpēc vīrieši neiet baznīcā?
 • Kā sievas var palīdzēt vīriem sekot Jēzum? (kļūdas ko nepieļaut)
 • Paneļa diskusija

Semināra lektori:

 • Estere Petrenko (Latvijas Bībeles Centrs, Latvija)
 • Simona Gurbo (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija)
 • Sunīls Šivadasani (Christian Vision for Men, Anglija)

Reģistrācija semināram līdz 1.maijam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu mājas lapā www.viriem.lv

Dalības maksa:

 • 5 € individuāli;
 • 8 € pāriem (vīram un sievai).

Būs pieejama arī bērnu pieskatīšana. Ja tā nepieciešama, lūdzu neaizmirstiet to atzīmēt pieteikuma formā!

Norises vieta: Mārupes iela 16, Rīga.
Laiks: 9.maijs no 9:30 - 16:30.

Seminārs notiks latviešu valodā un tiks nodrošināts tulkojums krievu valodā.

Pielikumā plakāti latviešu un krievu valodās, ko varat izdrukāt un izvietot savas draudzes telpās.

Papildus informācija pa tālruni: 26177539

LBC administrācija

_______________________________________________________________

Здравствуйте!

Латвийский Библейский Центр, портал viriem.lv в сотрудничестве с организацией "Христианское видение для мужчин", 9го Мая проводят совместный семинар на тему как евангелизировать мужчин и помочь им найти путь к Истине. Семинар будет полезен как для мужчин, так и для женщин.

Этот семинар является продолжением предыдущего семинара, который прошёл в октябре прошлого года. В этот раз мы приглашаем принять участие также и женщин.

Темы семинара:

 • Роль мужчин в Латвии - социально-исторический обзор.
 • Почему мужчины не идут в церковь?
 • Как жене помочь мужу найти Христа? (ошибки в поведении христан, чего необходимо избегать)
 • Дискуссия

Лекторы семинара:

 • Эстер Петренко (Латвийский Библейский Центр)
 • Симона Гурбо (Университет им. Страдыня, Латвия)
 • Сунил Шивадасани (Христианское видение для мужчин,Англия)

Регистрация на семинар до 1-го мая, пожалуйста заполните электронную анкету на www.viriem.lv

Плата за участие:

 • 5 € один человек
 • 8 € семейная пара

Будет возможность присмотра за детьми. Если это необходимо, укажите это в анкете!

Место проведения: Mārupes iela 16, Rīga.
Время проведения: 9 Мая с 9:30 - 16:30.

Семинар будет проходить на англ. и лат. языке, но с переводом на рус. язык по необходимости.

В приложении плакаты на лат. и рус. языках. Напечатайте и повесьте в ваших церквях/организациях!

Дополнительная информация по тел.: 26177539

Администрация ЛБС