Svētdienskolu apvienības bērnu dziesmu un mūzikas svētki

1. Maijs 2015 / Svētdienskolu apvienība

Būsiet mīļi gaidīti LBDS Svētdienskolu apvienības Dziesmu dienas koncertos!
Satiksimies kā dalībnieki kopkorī, kā mūziķi orķestrī, kā klausītāji un atbalstītāji. Visi kopā slavēsim Dievu un pateiksimies par Viņa mīlestību!