BPI muzikālo vadītāju skolas mācību diena

14. Februāris 2015 plkst. 09:30 / Muzikālā kalpošana

13.30 Valentīna dienas vokālās dziedāšanas un instrumenta spēles koncerts kopā ar mūsu draugiem - atbalstītājiem!