Līvāni

IEDZ. SK. - 8663
Pēc vecuma sadalījuma:
Līdz darbaspējas vecumam - 1733
Darbaspējas vecumā - 9102
Pēc darbaspējas vecuma - 2845

Pēc dzimuma:
Sievietes - 7334
Vīrieši - 6346

Pēc nacionālā sastāva:
Latvieši - 9110
Baltkrievi - 272
Krievi - 3686
Ukraiņi - 147
Poļi - 259
Pārējie - 206

Pēc 2010. gada datiem Līvānu novadā dzīvoja 14 134 iedzīvotāji, tajā skaitā:
Līvānu pilsētā - 9162
Jersikas pagastā - 1113
Rožupes pagastā - 1404
Rudzātu pagastā - 914
Sutru pagastā - 680
Turku pagastā - 998

SABIEDRISKĀS IESTĀDES

Skolas - 3
Līvānu novada kultūras centrs
Biliotēkas - 1

CITAS PROTESTANTISKĀS DRAUDZES

Līvānu evaņģēliski luteriskā draudze

TUVĀKĀS BAPTISTU DRAUDZES

Daugavpils baptistu draudze
Jēkabpils baptistu draudze
Viesītes baptistu draudze
Subates baptistu draudze

MĀJASLAPA - www.livani.lv

Atvērt Google Maps →

Kontakti

Līvāni, Līvānu novads, Latvijas Republika