LBDS Padome un komisijas

LBDS Padome:

Vārds Amats Pārvēlēšanas gads
Pēteris Sproģis LBDS bīskaps 2018
Viktors Abramovs Bīskapa pilnvarotais pārstāvis krievu draudzēs,
Jelgavas krievu draudzes mācītājs
2019
Mārtiņš Balodis Liepājas Pāvila draudzes mācītājs 2018
Ainars Baštiks Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2020
Pēteris Eisāns Madonas draudzes mācītājs 2018
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB priekšsēdētājs, mācītājs 2019
D.Th. Ilmārs Hiršs LBDS mācītājs 2018
Oļegs Jermolājevs Cēsu draudzes mācītājs 2018
Kārlis Kārkliņš Rīgas Semināra draudzes sludinātājs 2019
Edgars Mažis Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs 2020
Pēteris Samoiličs Rīgas Misiones draudzes un Rīgas Jaunās
Evaņģēliskās draudzes mācītājs
2020
Kaspars Šterns LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu
dibināšanas jautājumos un 
Misijas draudzes mācītājs
2019
Mārcis Zīverts Priekules draudzes mācītājs 2020

LBDS Revīzijas komisija:

Vārds Draudze
Gunvaldis Vēsmiņš Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska Jelgavas draudze
Edgars Lapiņš Ventspils draudze
Kristīne Kanska Rīgas Āgenskalna draudze
Elga Gailīte Rīgas Mateja draudze

LBDS Nominācijas komisija:

Vārds Draudze
Mārtiņš Anševics Limbažu draudze
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB priekšsēdētājs, mācītājs
Miervaldis Lindmanis Talsu draudze
Raimonds Locs Bauskas draudze
Igors Rautmanis Rīgas Āgenskalna draudze
Ainars Purmalis Rīgas Mateja draudze
Mārtiņš Rijnieks Līgatnes draudze

LBDS Mandātu komisija:

Vārds Draudze
Zigmārs Atvars Rīgas Vīlandes draudze, NBS kapelāns
Raivis Deksnis Tukuma draudze
Rūdolfs Kroičs Pļaviņu draudze