Sieviešu kalpošanas apvienība

SKA Vīzija, Misija un Mērķi

Sieviešu kalpošanas apvienība (SKA) ir LBDS nozare, kuras darbā brīvprātīgi apvienojas LBDS draudžu  sievietes un dažādas sieviešu kalpošanas vienības (māsu pulciņi, jauno sieviešu, jauno māmiņu grupas, u.c.).


SKA vīzija

Katrā LBDS draudzē kristocentriska, aktīva, pavairoties spējīga un misionāla sieviešu kalpošana.


SKA mērķi

  • Veicināt sadraudzību starp baptistu sievietēm dažādās baptistu draudzēs Latvijā un ārpus tās. 
  • Palīdzēt sievietēm pieaugt Kristū, ieraugot, attīstot un lietojot viņu garīgās dāvanas,
  • Aktivizēt sieviešu kalpošanu draudzēs un ārpus tām. 
  • Palīdzēt sievietēm dažādās krīzes situācijas.
  • Atbalstīt un veicināt jaunu, aktīvu, kalpojošu sieviešu vienību veidošanu draudzēs.

Lai to realizētu, SKA:

  • Organizē konferences, nometnes – SKA nometne un Bērniem ar īpašām vajadzībām, Reģionālas sanāksmes, mazo grupu vadītāju apmācību.
  • Katru gadu novembra mēneša pirmajā pirmdienā ir Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu diena, kuru aicinām svinēt draudzēs, kā arī piedalīties kopīgajos pasākumos. Katram gadam ir īpaša tēma un programma (skat.www.bwanet.org)
  • Tiek atbalstīts dažāda veida sociālās palīdzības darbs – „zupas virtuve”, humānās palīdzības sadale, materiālas palīdzības mērķa ziedojumu sadale u.c.
  • Četras reizes gadā martā, jūnijā, septembrī, decembrī SKA izdod žurnālu „Marija un Marta”, redaktore ir Tabita Runce.

SKA struktūra

SKA augstākais vadības forums ir SKA kongress, kuru sasauc apvienības padome reizi divos gados. Apvienības darbu vada vadītāja un padome, kurā ir 5 sievietes no dažādām Latvijas draudzēm.

Sieviešu kalpošanas apvienībai ir sadarbība ar Eiropas Baptistu sieviešu apvienību un Pasaules Baptistu sieviešu Departamentu.

ENTRUST - UZTICIES!

Jau ceturto gadu LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība organizē apmācību semināru ar misijas ENTRUST piedāvāto liela apjoma programmu. Tā ietver māceklības principus, lai sieviete pati iesakņotos Kristū un varētu kalpot citām sievietēm individuāli, kā arī prasmi vadīt mazo grupu.

Nometne

Tuvojas vasara. Īpašs piedāvājums tev, ja esi vecumā no 14-20 gadiem , pavadīt trīs dienas skaistajā nometņu vietā LĒDMANĒ. Esi mīļi gaidīta !

Cerību planēta

LBDS SKA projekts „Cerību planēta” ir kalpošana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros tiek organizēta nometne nedēļas garumā, "Labo darbu diena" u.c. pasākumi.

Kontakti

Līvija Godiņa Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja+371 26352823Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Tuvākie notikumi

Oktobris
12.4 dienas
Uz kalendāru →

Nozares vietas Latvijā

Aktīvās kalpošanas

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Pasaules baptistu sieviešu LŪGŠANU DIENA 2016

05.10.2016 / Sieviešu kalpošana

Katru gadu Pasaules Baptistu sieviešu departaments aicina svinēt Lūgšanu dienu novembra mēneša pirmajā pirmdienā. Sievietes visā pasaulē tiek aicinātas organizēt Lūgšanu Dienas pasākumus, kuros aizlūgt par mūsu māsām dažādos kontinentos.

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Marija un Marta ziema 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta pavasaris 2017 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta rudens 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta vasara 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta marts 2016 Izdevumi un publikācijas