Sieviešu kalpošanas apvienība

Sieviešu kalpošanas apvienība ir Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) apakšnozare, kas apvieno LBDS draudžu sievietes, neatkarīgi no vecuma un kalpošanas nozares, kā arī piedāvā resursus ikvienai sievietei, kura vēlas pieaugt Kristus līdzībā.

SKA sadarbībā ar citām kalpošanas nozarēm īsteno LBDS vīziju - http://www.lbds.lv/par/lbds-vizija

Lai arī primāri vēlamies stiprināt LBDS draudžu sievietes, tomēr mūsu vēlme ir sniegt atbalstu un iedvesmu ikvienai sievietei, kura savu dzīvi veido, balstoties uz tradicionālām kristīgām vērtībām.


SKA uzdevumi:

 1. sekmēt sieviešu kalpošanas attīstību draudzēs un ārpus tām;
 2. izglītot un atbalstīt tās sievietes, kuras palīdz citiem cilvēkiem pieaugt Kristus līdzībā;
 3. veicināt draudzes sieviešu pārstāvēto kontaktpersonu sadarbību, vienotību un izaugsmi;
 4. sekmēt un atbalstīt žēlsirdības kalpošanu draudzēs;
 5. aktivizēt lūgšanu un aizlūgšanu darbu;
 6. rosināt misionālu pieeju sieviešu kalpošanas darbā, organizējot evaņģelizācijas pasākumus un sekmējot kristīgas dzīves izpausmes ikdienā;
 7. piedāvāt resursus ikvienai sievietei, kura vēlas augt Kristus līdzībā;

Lai to realizētu, SKA:

 • Nodrošina māceklības programmu mazo grupu vadītāju izaugsmei “Entrust”;
 • Organizē konferences un reģionālos seminārus;
 • Sniedz informatīvu, izglītojošu, emocionālu un garīgu atbalstu draudzes sieviešu pārstāvētajām kontaktpersonām;
 • Piedāvā resursus sievietēm, kuras palīdz citām sievietēm pieaugt Kristus līdzībā – materiālus mazo grupu vadīšanai, evaņģelizācijas pasākumu organizēšanai, Kristocentriskai, misionālai un pavairoties spējīgai dzīvei portālā www.padodTalak.lv;
 • Iespēju robežās nodrošina praktisku un finansiālu atbalstu žēlsirdības darbam draudzēs un ārpus tām – tajā skaitā organizē nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta iniciatīvu „zupas virtuve”, sadarbojoties ar Latvijas kristīgo aliansi bāreņiem, sekmē palīdzības sniegšanu bāreņiem, kā arī pārvalda Žēlsirdības fonda ziedojumus to cilvēku atbalstam, kuri aktīvi kalpojuši citiem draudzes locekļiem.
 • Organizē LBDS draudžu sievietēm nometnes, kas veicina sieviešu sadraudzību, vienotību, izaugsmi un nobriešanu Kristū – tajā skaitā nometni “Soft” – meitenēm vecumā no 14 -20 gadiem;
 • Četras reizes gadā - izdod žurnālu „Marija un Marta”;
 • Sadarbojas ar Pasaules Baptistu Sieviešu departamentu, Eiropas Baptistu Sieviešu apvienību, kā arī baptistu un citām ekumēniskām sieviešu organizācijām Latvijā un pasaulē.

SKA struktūra

SKA augstākais vadības forums ir SKA kongress, kuru sasauc apvienības padome reizi divos gados. Apvienības darbu vada vadītāja un padome, kurā ir 5 sievietes no dažādām Latvijas draudzēm.

Sieviešu kalpošanas apvienībai ir sadarbība ar Eiropas Baptistu sieviešu apvienību un Pasaules Baptistu sieviešu Departamentu.

ENTRUST - UZTICIES!

Jau ceturto gadu LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība organizē mācību semināru ar misijas ENTRUST piedāvāto četru kursu programmu. Tā ietver māceklības principus, lai sieviete pati iesakņotos Kristū un varētu kalpot citām sievietēm individuāli, kā arī prasmi vadīt mazo grupu. 2017. gada rudenī iepriekšējo gadu dalībnieces mācīsies kursu „Meklējot gudru sirdi” (Developing a Discerning Heart).

Cerību planēta

LBDS SKA projekts „Cerību planēta” ir kalpošana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros tiek organizēta nometne nedēļas garumā, "Labo darbu diena" u.c. pasākumi.

Kontakti

Agnese MegneSieviešu kalpošanas apvienības vadītājaLāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Tuvākie notikumi

MartsJūnijs
26.4 dienas
Uz kalendāru →

Nozares vietas Latvijā

Aktīvās kalpošanas

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Pasaules baptistu sieviešu LŪGŠANU DIENA 2016

05.10.2016 / Sieviešu kalpošana

Katru gadu Pasaules Baptistu sieviešu departaments aicina svinēt Lūgšanu dienu novembra mēneša pirmajā pirmdienā. Sievietes visā pasaulē tiek aicinātas organizēt Lūgšanu Dienas pasākumus, kuros aizlūgt par mūsu māsām dažādos kontinentos.

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Marija un Marta ziema 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta pavasaris 2017 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta rudens 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta vasara 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta marts 2016 Izdevumi un publikācijas