Nestresojam, bet augam! Idejas draudžu stiprināšanai krīzes laikā

Ievietots: 23.03.2020 / LBDS ziņas

     Ārkārtas situācija ir izaicinājums un grūtību laiks ne tikai mums katram personīgi, bet arī draudzēm, jo draudzes identitātes būtisks aspekts ir būt kopā, būt sadraudzībā.

Kaut arī šobrīd īpaši gribētos tieši to - sanākt kopā, lai saņemtu vadību, iedrošinājumu un mierinājumu, - tomēr, sekojot valdības rīkojumam un ņemot vērā visas sabiedrības intereses, mums ir liegts to darīt.

Šādos apstākļos draudzes un katra kristieša garīgā imunitāte var tikt apdraudēta.

Tomēr, šis ir arī iespēju laiks, kad paļāvībā uz Dievu un Viņa Gara vadībā mēs varam stiprināt savu garīgo imunitāti un meklēt jaunus akcentus un pieejas. Draudzes ganiem ir jāmeklē idejas, kā mainīt uzsvaru no svētdienas dievkalpojuma uz māceklību kā katra kristieša normālu ikdienas dzīvesveidu.

Šis ir laiks, kad varam būt radoši, nolikt malā to, kas līdzi šim bijis normāls un ierasts, un, lūdzot Dieva vadību, turpināt pieaugt attiecībās ar Dievu, Viņa Vārda atziņā un izpratnē, kā arī kalpošanā “vienam otram” draudzē un sabiedrībā.

Paldies Dievam par moderno tehnoloģiju iespējām, kas ļauj daudzām draudzēm translēt tiešsaistē un/vai ierakstīt svētdienas dievkalpojumus.

Bet neaprobežosimies tikai ar to. Dievkalpojumu pārraidīšana noteikti ir laba ideja, tomēr ņemsim vērā, kā cilvēki skatās internetā pieejamos resursus. Vairums skatās vienu resursu vidēji 5 minūtes un tad pārslēdzas uz nākamo un varbūt uz vēl nākamo…

Vairumā draudžu ar svētdienas videosprediķi vien nepietiks, lai nostiprinātu mūsu garīgo imunitāti un sadraudzību attālināti.

Ko varam darīt, lai palīdzētu sev un citiem kristiešiem draudzē šo laiku piedzīvot kā izaugsmes iespēju? Dažas idejas:

 

1. Izveidojiet draudzei kopīgu Bībeles lasīšanas plānu.

Piemēram, Ādažu Misijas draudze katru rītu lasa Pāvila vēstules filipiešiem fragmentus. Katru rītu draudze saņem atgādinājumu par lasīšanu WhatsApp grupā, un tur ir pievienoti arī 3 vienkārši jautājumi: 1) Ko Dieva Vārds saka? 2) Ko Svētais Gars caur šo vēlas man atklāt? 3) Kā es varu atsaukties šis vārdam, pamudinājumam šodien? Bībeles lasīšanas plāni atrodami arī dažādu gadu “Baptistu Vēstneša” izdevumos, uz LBDS Gada kalendāra 3. vāka un internetā.

 

2. Veidojiet draudzē mazās grupas.

Varbūt kādu laiku jau lūdzat un plānojat ieviest mazās grupas draudzē - šis varētu būt īstais brīdis rīkoties! Dažas draudzes jau aicina svētdienās pulcēties mazajās grupās (paturam prātā: nav vairāk par 50 cilvēkiem vienā vietā). Mazās grupas ir iespēja audzināt jaunus vadītājus un dot iespēju viņiem mācīties mācekļot citus jau tagad! Kopīgi varat studēt 1. punktā minētos resursus vai darīt kaut ko citu, kas palīdz sasniegt grupas noteiktos mērķus. Iedvesmai un idejām iesaku izlasīt BPI izdotās grāmatas - Tima Čestera un Stīvena Timmisa grāmatu “100% draudze: Evaņģēlija un kopienas centrālā loma” vai Maika Brīna grāmatu “Māceklības kultūras veidošana: kā mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”.

 

3. Izveidojiet draudzē regulāru lūgšanu iniciatīvu.

Labs piemērs ir mācītāja, teoloģijas doktora Ilmāra Hirša aicinājums katru vakaru plkst. 22:00 kopīgi lūgt par situāciju valstī.
Lūgšanu ķēde: katra ģimene vai draudzes loceklis velta noteiktu laiku lūgšanām un Dieva Vārda pārdomām.
Lūgšanu kalendārs: piemēram, - pirmdienās par slimniekiem, otrdienās par medicīnas darbiniekiem, trešdienās par senioriem un citiem neaizsargātiem cilvēkiem, ceturtdienās par bezdarbniekiem un nedrošām darba situācijām, piektdienās par draudzes vadītājiem, sestdienās bērniem un jauniešiem, svētdienās par draudzēm Latvijā un pasaulē.

 

4. Organizējiet dažāda veida palīdzības grupas.

Lai atbalstītu cilvēkus, kuri nevar iziet no mājām, grupas locekļi var iegādāties pārtiku, bezrecepšu medikamentus vai citas nepieciešamas lietas, un piegādāt tās uz mājām, kā arī iespēju robežās palīdzēt ar jebkura cita veida palīdzību. Piemēram, Rīgas draudze “Mājvieta” šādi palīdz draudzes senioriem un citiem, kas atrodas risku grupā.

 

5. Aiciniet vecākus iesaistīties bērnu garīgajā izaugsmē.

Izmantojot LBDS Svētdienskolas apvienības sagatavotos resursus vai citus materiālus, palīdziet vecākiem apkopot idejas, sagatavot plānu vai materiālu, lai viņi varētu mācīt bērniem lūgt Dievu, lasīt Bībeli un pieaugt atziņā un raksturā.

 

6. Uzturiet regulāru saikni ar draudzes locekļiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Aiciniet katru draudzes locekli “adoptēt” 2-5 cilvēkus, īpaši vientuļos, sociāli neaizsargātos, riska grupās esošos, ar kuriem regulāri sazināties un aprunāties par to, kā klājas. Piezvaniet, uzrakstiet, izveidojiet epastu listi, WhatsApp grupu, Facebook grupu, utt. Izmantojiet dažādas platformas (skype, zoom, citas), kurās varat regulāri sazināties.

 

7. Ja jums rodas labas idejas, lūdzu, padodiet tās tālāk arī citiem!

Izmantosim ārkārtas situācijas laiku gudri - pieaugot mīlestībā uz Dievu un Viņa gribas meklēšanā, un dāsni dāvājot citiem to mīlestību, ko no Dieva esam saņēmuši par brīvu Jēzus Kristus upura dēļ.

 

← Citi raksti