Kopā augt Kristū

Ievietots: 10.03.2017 / LBDS ziņas

KOPĀ AUGT KRISTŪ

LBDS KONGRESS 2017
SESTDIEN, 20. maijā, plkst. 10:00-17:00, REĢISTRĒŠANĀS no plkst. 9:00
Norises vieta: Savienības Nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

''Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. ''
Pāvila vēstule Efeziešiem 4:16

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola izraksta oriģinālu).

Termiņš: līdz 20.aprīlim!

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa ir EUR 15 draudzēm 50km rādiusā no Rīgas, EUR 10 pārējām draudzēm par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, tehniskā nodrošinājuma izmaksas, ēdināšanas izmaksas, kā arī citas organizatoriskas izmaksas.

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2017. gada 1. janvāri:

  • Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
  • Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
  • Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita, – vēl 1 delegāts.

Šī gada Kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 20. martam.

Atslēgvārdi

LBDS kongress
← Citi raksti