Aicinājums svinēt Bāreņu svētdienu

Ievietots: 17.10.2014 / LBDS ziņas

Lai gan rūpes par bāreņiem ir biblisks aicinājums, aizbildniecības iegūšanas procesā sastapos ar neizpratni un aizspriedumiem kristiešu vidū. Šī tēma sekulārajā vidē ir apvīta ar mītiem un stereotipiem, savukārt draudzēs par to pārsvarā nerunā.

Domājot par šo situāciju, uzskatu, ka būtu vērtīgi Latvijā pārņemt daudzu citu valstu pieredzi un novembra pirmo svētdienu draudzēs svinēt kā Bāreņu svētdienu. Bāreņu svētdiena ir iniciatīva, kas pašlaik apvieno kristiešus 52 valstīs visā pasaulē. Tās mērķis ir mācīt draudzēm, kā kalpot bāreņiem un kā atbalstīt tos, kuri kalpo viņiem.

Bāreņu svētdiena ir īpaša iespēja draudžu dievkalpojumos sludināt Bībeles mācību par adopciju (arī mūsu adopciju Dieva ģimenē) un Dieva skatījumu uz bāreņiem un rūpēm par viņiem, kā arī sniegt draudzei aktuālu informāciju par šo tēmu Latvijas un pasaules kontekstā.

Pašlaik Latvijā bērnunamos atrodas 1854 bērni, kuri ilgojas pēc ģimenes, un Bāreņu svētdiena ir garīga un praktiska iespēja kristiešiem visā Latvijā atsaukties bibliskajam aicinājumam rūpēties par bāreņiem. Ne visi kļūs un var kļūt par adoptētājiem, bet katrs var atbalstīt, aizlūgt, ziedot, mīlēt, vairāk saprast un apzināties.

Ko jūs varat darīt?

  • lūgt par bāreņiem,
  • lūgt par cilvēkiem, kuri vēlas uzņemt bāreņus savā ģimenē,
  • organizēt Bībeles studijas par bāreņu tēmu un ar to saistītiem jautājumiem,
  • atbalstīt ģimenes, kas uzņēmušās rūpes par bāreņiem,
  • organizēt nometnes bērnunama bērniem un īstenot citas iniciatīvas,
  • iedziļināties un vairāk saprast, kas šajā jomā būtu darāms jūsu apkārtnē,
  • kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptēt - dāvāt kādam bērnam ģimeni.

Šai iniciatīvai esam aicinājuši pievienoties arī Romas Katoļu baznīcu, Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, Latvijas Pareizticīgo baznīcu, kā arī citas kristīgās konfesijas un draudzes Latvijā.

Cerot uz izpratni,

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

← Citi raksti