Руслан Маркевич

Проповедник и капеллан
Дата рождения: 14.11.1981Рукоположен на служение проповедника: 13.02.2005
+371 25962215