Айвар Калн – Калнберг

Проповедник
Дата рождения: 14.09.1957Рукоположен на служение проповедника: 03.10.1999
+371 63235718+371 29819994