30.04.2020 Pārdomas M.Vītols

30.04.2020

 

Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi! Kolosiešiem 3:15

Pateicības pilns skatījums uz dzīvi uz apkārt notiekošo spēcina un maina mūsu sirdis. Tas palīdz visā ieraudzīt Dieva nospiedumus, jeb Dieva “mazos” brīnumus ikdienā. Pateicība ir sirds attieksme, kas ir svarīga visos laikos – gan miera laikos, gan arī grūtos un izaicinošos laikos, jo pateicība neļauj mūsu sirdij izsamist, tā liek meklēt glābiņu pie Mūžības avota.

Kur iegūt pateicību? Kādi no mums teiks – nākot pie Jēzus un ļaujot, lai Viņš mums dāvā apgaismotas Gara acis, lai mēs varētu redzēt, kādu godības bagātību Viņš liek savējiem iemantot. Seredzot to vērtīgo un svarīgo, kas mums dzīvē ir, par ko varam pateikties, neskatoties uz neskaidrību, kas ir visapkārt. Mums ir dots tik daudz! Viena no būtiskām lietām ir dievbērnība, visi Dieva apsolījumi un mūsu nākotnes piepildījums kopā ar Jēzu Kristu. Varam būt pateicīgi, jo pašlaik Dieva gaisma spīd vēl spožāk, Evaņģēlija vēsts joprojām tiek sludināta, mēs varam veidot vēl ciešākas attiecības ar saviem tuviniekiem.

Svarīgākais šajā laikā ir mūsu attieksme – mēs varam raizēties, radīt ap sevi nemieru, vai arī būt par miera, vienotības un gaismas nesējiem. Mēs varam šajā laikā stiprināt Kristus miesu, atbalstīt cits citu, un pats svarīgākais – stiprināt savas attiecības ar Dievu, pieaugot un vēl vairāk iepazīstot Kristus klātbūtni.

mācītājs
Māris Vītols