30.03.2020 Pārdomas- A.Baštiks

30.03.2020

Mēs dzīvojam ātrā laikā. Visi lielie izgudrojumi ir saistīti ar laiku. Uzvar tas, kas spēj visātrāk aprēķināt, izdomāt, izgudrot un īstenot. Šodien visiem vajag tagad un tūlīt.
Taču Corona vīrusa pandēmija mūs ir apstādinājusi. Tāpēc der sev atgādināt Jēkaba vārdus: “Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabūt agro nu vēlo lietu” (Jēkaba 5:7).
Jēkabam pacietība nav tikai vienkārši gaidīšana, bet gan rīcība, kas nepakļaujas grūtībām un pārbaudījumiem.
Pacietība nav tikai sevis savaldīšana un ierobežošana, lai nesāktu dusmoties vai atriebties. Pacietība ir nelokāmība pārbaudījumā, kas dāvā uzvaru.
Jēkabs par pacietību runā divos virzienos: pacietība ikdienas dzīvē un pacietība gaidot Otro Kristus atnākšanu.
Jēkabs kā piemēru pacietībai min zemkopi. Tas nozīme, ka pacietība nav nekā nedarīšana. Pacietība nozīmē izdarīt visu, kas ir manos spēkos un tad gaidīt uz Dievu. Pacietība ir darbu iesākt un pabeigt līdz galam. Zemnieks zemi sagatavo, tad sēj, aprūpē un gaida, kad ienāksies raža.
Pacietība ir piepūle. Pacietība ir darīt to, kas nepatīk. Kas nepadodas. Kas ir grūti.
Arī šis laiks mūs ir apstādinājis un mums ir jābūt pacietīgiem savos plānos un iecerēs. Taču Bībele runā arī par pacietību, lai izaudzētu sava rakstura un garīgā cilvēka Dievišķos augļus.

Kur man dzīvē pietrūkst pacietības?

LBDS Padomes brālis, mācītājs Ainars Baštiks