27.04.2020 Pārdomas A.Smelte

27.04.2020

 

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. (Salamans Mācītājs 3:1,2)

Ikkatrai lietai ko baudām, ir sava smarža, garša un dažreiz – arī pēcgarša. Šo domu varam pārnest attiecībā uz šo visnotaļ īpatnējo laiku – ārkārtas stāvokli, kas dažādi ierobežo mūs katru, arī tik ļoti ierasto Dievkalpošanu. Grēka sekas vienmēr atnes sava veida “komplektu” – pārdzīvojumu, vilšanos, sāpes, asaras, nošķiršanu un tukšumu. Savdabīga sakritība, bet tieši šīs it tās pašas lietas, kas raksturo šī laika ieviesto ārkārtas stāvokli! Mums kā cilvēkiem ar grēcīgu dabu ir ļoti viegli skatīties tikai uz slikto, bet tanī pat laikā mums kā Dieva ļaudīm, kuros Viņš pats ieliek savu Svēto Garu, ir jāpaceļ savas galvas un jāpateicas Dievam par to, kas ir labs – par svētībām, kuras Dievs joprojām mums dāvā, un par visiem apsolījumiem, ka tie joprojām ir spēkā!


Apustulis Pāvils atgādina: “Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!” (Efeziešiem 5:16) Tad nu, izmantosim šo laiku, lai vairāk pateiktos un novērtētu to, ko līdz šim uzskatījām par pašsaprotamu. Lai mūsu dzīvē nepazūd balanss, par kuru runā Salamans, un cerības pilns skats uz nākotni, kuru tikai Kristus dāvā. Nenokavēsim izmantot laiku!

sludinātājs
Andis Smelte