23.03.2020 Pārdomas- P.Eisāns

23.03.2020

Svētdien Horvātiju pārsteidza zemestrīce. Šķiet, ka tā ir ārēji redzama zīme neredzamajai zemestrīcei eiropiešu apziņā.

Mēs esam vīlušies! Eiropas Savienība taču ir miera un labklājības garants. Kopš Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā, mūsu labklājība ir ļoti cēlusies. Mūsu drošību nodrošina NATO kolektīvās aizsardzības līgums. No negaidītiem pārsteigumiem mūsu īpašumu aizsargā signalizācija, bet personīgo veselību daudzi aizsargā ar apdrošināšanu.

Miers, pieaugoša labklājība, globālais tirgus un nebeidzamas izaugsmes iespējas. Mēs esam čakla tauta, tāpēc ar uzņēmību un gudru darbu varam daudz sasniegt. Mēs varam! Taču šobrīd notiekošais ir kā vērienīga pieredzes un domāšanas zemestrīce.
Vienreiz mūžā esmu piedzīvojis zemestrīci. Tā ir ļoti neparasta sajūta, ka pat pamats, uz kura tu stāvi, kustās un nav uz stabils.
Esam vīlušies! Kur solītā stabilitāte?

Ko darīt? Protams, ka latvietis grib kaut ko atrisināt ar darīšanu. Jāpiezvana kādam ietekmīgam draugam valdībā. Tas, varbūt, atrisinās? Varbūt to var atrisināt ar gudru aplikāciju? Varbūt ES fondus piesaistīt? Nekas, ko tu varētu darīt, negarantēs mieru, drošību un nesatricināmību.
Kas mums teica, ka mūsu dzīve būs nesatricināma?
Vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā apustulis runā par to, ka Dievs mēdz mērķtiecīgi satricināt, kas “…norāda uz satricināmā pārvēršanu,…, lai paliktu nesatricināmais.” (Ebr. 12:27) Satricinājums nav pašmērķis. Dieva nodoms ir otrpus satricinājumam. Kaut ļoti nepatīkama ir šī brīža sajūta, tomēr tā varētu būt mums noderīga, lai nesaaugam ar pārejošo un satricināmo.

Dievs negrib mūs atstāt paliekošā traumā un nedrošībā. Viņš grib, lai mēs ilgotos pēc paliekošā un nesatricināmā, ko nekādi satricinājumi neatņems. Un raksturīgi, ka šīs pilsoņa tiesības Dieva valstībā mēs nevaram nopelnīt ar izdevīgiem kontaktiem augstās vietās vai iegūt par saviem darbiem un pūliņiem. Atlaižot kontroles ilūziju pār savu dzīvi un sevi pilnīgi uzticot Dieva vadībai, mēs piedzīvojam jaunu dimensiju - Dieva valstību.
Žēlastība. Ne no saviem darbiem, bet Viņa dāvana.
“Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi.” (Ebr. 12:28)

LBDS Padomes brālis, mācītājs Pēteris Eisāns