22.04.2020 Pārdomas M.Babrovskis

22.04.2020
Jēzus Kalna svētrunā izaicina savus klausītājus un sekotājus izvērtēt savas dzīves prioritātes. Līdz ar to Jēzus izaicina arī tevi un mani. Viņš nerunā par luksusu vai lielām ekstrām. Jēzus runā par dzīves pamatlietām, bez kurām mums būtu grūti pilnvērtīgi eksistēt: “Es jums saku: nezūdieties savas dzīvības dēļ - ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ - ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes?” (Mateja 6:25)
 
Jēzus aicina vērot putnus debesīs un ziedus pļavā, lai ieraudzītu Dieva radības paļāvību uz savu radītāju. Jēzus atgādina mums, ka Debesu Tēvs redz savējos un rūpējas par tiem. Vēl vairāk - Jēzus aicina mūs uz radikālu paļāvību. Bet paļāvība neizpaužās slinkumā vai bezdarbībā. Jēzus mācītā paļāvība uz Dievu parādās ļoti mērķtiecīgā Dieva valstības un taisnības meklēšanā: “Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots.” (Mateja 6:33)
 
Šajā laikā tikai kristieši var būt tie, kas rādīs Dieva valstību un taisnību saviem līdzcilvēkiem un visai sabiedrībai. Mēs varam būt tie, kas ar pārpasaulīgu mieru un cerību svētī savu zemi. Mēs varam parādīt, ka nekādi ārēji satricinājumi un uzbrukumi nevar sašūpot mūsu paļāvību uz Dievu. Tu vari būt tas, kurš ar ļoti mērķtiecīgu paļāvību uz Dievu palīdz kādam sastapties ar Glābēju Jēzu Kristu.
 
sludinātājs
Matīss Babrovskis