15.04.2020 Pārdomas E.Godiņš

15.04.2020

 

Kristus augšāmcelšanās piedzīvojumā vieta ir arī apustulim Tomam un viņa šaubām. Dzīve ar Dievu savieno redzamo, cilvēciski loģisko pieredzes daļu ar dievišķo, pārdabisko, neredzamo realitāti. Orientēties šajā līdzsvarā ir ticības uzdevums.

Toms man šķiet simpātisks. Viņš nav gatavs ticēt visam, ko liek priekšā. Viņš nav lētticīgs. Bet tajā pat laikā viņš arī nešķiet simpātisks, jo neņēma vērā, ko Jēzus bija teicis. To viņš bija aizmirsis. Toms vairāk orientējās uz to, ko pats redzēja. Viņš savu pārliecību un drošību balstīja savā pieredzē. Mēs varētu sacīt – nu, Tom, kāpēc tu nedarīji tā kā pārējie? Kādēļ tu nebiji kopā ar pārējiem mācekļiem? Tad tu būtu aiztaupījis sev šīs šaubas. Bet droši vien tieši tāpēc jau viņš arī nebija. Jo, kad cilvēks ticībā sāk šaubīties, tad pirmais, kas notiek, – viņam pazūd lūgšanu dzīve, pēc tam viņš atstāj dievkalpojumus, un tālāk – ticības realitātes apšaubījums – vai tas, kam biju ticējis, ir ar vērtību, vai tas kaut ko man dod?

Tad Toms sastop kādus, un viņi saka: “Zini, Tom, tu nebiji, bet mēs redzējām Kungu, Viņš atnāca mūsu vidū, un mēs Viņu piedzīvojām. Mēs skatījāmies uz Viņa rokām, Viņa kājām, Viņš bija mūsu vidū. Tici vai netici, Viņš bija!” Privāta liecība ir ļoti ietekmīga, kaut arī sākumā apšaubīta. Toms paliek sev uzticīgs, viņš saka: „Ja es neredzēšu, neticēšu. Mani tik viegli piemānīt nevar. Mani tik viegli aizraut nevar. Es esmu loģikas cilvēks”. Tomēr nākamajā reizē Toms ir klāt. Kāpēc? Jo šaubīgie cilvēki ļoti labprāt vēlas būt klāt tur, kur lietas notiek, viņi grib tikt aplipināti ar ticību, ar prieku, ar Dieva klātnības sajūtu. Šaubīgie cilvēki pievelkas pie vietām, kur ir Dieva realitāte. Viņi gan saka – es vados pēc prāta, pēc loģikas. Bet viņi pievelkas, jo viņi alkst, viņi grib tikt pārņemti ar to garīgo debesu klātnību, kas citiem ir, bet ko viņi ar savu loģiku ir pazaudējuši. Un Toms tur ir klāt. Vēsie prāta cilvēki dažreiz ir ļoti jūtīgi. Viņi ilgojas arī pēc ticības redzes. Tas, ko citi var izjust, tā apgarotība, Dieva realitātes klātnība. Jēzus nāk atkal. Viņš atnāk it kā viena cilvēka dēļ. Viņš skatās uz Tomu. “Tom, kur tu esi, jā, tur tu esi. Man tev ir kas jāsaka. Tom, Es atnācu tevis dēļ.” Un Tomam vairs nav nepieciešams likt savu pirkstu Jēzus rētā.

LBDS Padomes brālis, mācītājs Edgars Godiņš