13.05.2020 Pārdomas V.Petrenko

13.05.2020

 

Pēc augšāmcelšanās Jēzum bija vairākas interesantas satikšanās. Apustulis Pāvils dažas no tām piemin 1. vēstules korintiešiem 15. nodaļā. Viena no tām bija Kristus satikšanās ar Pēteri, kas, iespējams, bija viena no nozīmīgākajām Dieva un cilvēka satikšanās reizēm.

Pēteris bija īpašs apustulis pārējo apustuļu vidū – impulsīvs, maz domāja pirms runāja, ļoti emocionāls attiecībās ar Kristu. Pie Galilejas jūras Jēzus deva viņam pēdējo pārbaudījumu. Kā Pēteris trīs reizes iepriekš bija noliedzis Kristu, tā Jēzus tagad viņam trīs reizes jautāja – vai Pēteris viņu patiesi mīl? Jēzus jautājums bija – vai Pēteris viņu mīlēja ar agapes mīlestību (t.i. dievišķu mīlestību, Jāņa 21:15,16), uz ko Pēteris godīgi atbildēja, ka viņš Jēzu mīl tikai ar draudzības mīlestību – fileo… Pēc katras atbildes Jēzus pavēlēja Pēterim ganīt Viņa avis.

Šis ir galvenais pārbaudījums arī visiem mums – vai mēs tiešām mīlam Jēzu, un kādi ir mūsu kalpošanas motīvi? Es pats savā dzīvē un kalpošanā esmu redzējis dažādus cilvēkus ar dažādiem kalpošanas motīviem, kādi no šiem motīviem ir radījuši daudz ievainojumu un postījumu. Jēzus pavēle rūpēties par Viņa avīm var prasīt no mums ļoti daudz. Pēteris savu mīlestību pret Jēzu un Viņa avīm pierādīja mocekļa nāvē. Jēzus dotais uzdevums mums ir tas pats, kas Pēterim - Vai tu mani mīli? Gani manas avis!

sludinatājs
Vitālijs Petrenko