Jaunatnes apvienība

Jaunatnes apvienība (JA) ir LBDS apvienība, kas aptver draudžu jauniešu kalpošanas.

JA vīzija

Mēs vēlamies redzēt pavairoties spējīgas, misionālas un kristocentriskas jauniešu kalpošanas visās LBDS draudzēs un lielākajās Latvijas pilsētās.

JA uzdevumi

  • Stiprināt esošās LBDS draudžu jauniešu kalpošanas un jauniešu vadītājus;
  • Veicināt jauniešu vienotību un draudžu kopēju izpratni par jauniešu kalpošanas nozīmību;
  • Apmācīt jauniešu vadītājus un jauniešu kalpošanas komandas;
  • Veicināt jaunu jauniešu kalpošanu rašanos draudzēs, kur to nav, kā arī stratēģiskās pilsētās.

JA struktūra

JA darbu koordinē Jaunatnes Apvienības komanda un reģionālie vadītāji.


Facebook: www.facebook.com/jaunatnesapvieniba
Twitter: @JApvieniba

 

Nozares vietas Latvijā

Jaunatnes kalpošana draudzē Jaunatnes kalpošana bez draudzes

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Vārdi un klusums LBDS resursi
Baptistu Vēstnesis oktobris 2018 Izdevumi un publikācijas
Uzticēt visu Dievam LBDS resursi
Baptistu Vēstnesis septembris 2018 Izdevumi un publikācijas
Baptistu Vēstnesis jūlijs/augusts 2018 Izdevumi un publikācijas