Meklētājs

Meklēts pēc: Laimnesis Pauliņš

„Cerību planētas” ceļojums

11.09.2015 / LBDS ziņas

Pateicos visiem, kuri palīdzēja bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu māmiņām piedalīties nedēļu garā piedzīvojumu nometnē „Cerības ceļojums laikā”!

Laimnesis Pauliņš

mācītājs
Dzimšanas datums: 18.08.1978Licencēts par sludinātāju: 17.03.2002Ordinēts par mācītāju: 15.05.2011
+371 26484461Pilna informācija →